Ter Haar en Lamme | WERKWIJZE ONDERZOEK
1735
page-template-default,page,page-id-1735,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,large
 

Doel van het psychologisch onderzoek is het verkrijgen van gegevens met betrekking tot voor studie en werk relevante capaciteiten en vaardigheden, persoonskenmerken, affiniteiten en interesses, om zodoende tot een passend advies te kunnen komen ten aanzien van de studie-, beroeps- en/of loopbaanmogelijkheden van de cliënt.

Om in het licht van een specifieke vraagstelling uitspraken te kunnen doen, wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende diagnostische instrumenten en dat kunnen intelligentietests, persoonlijkheids- en belangstellingsvragenlijsten zijn. Intelligentie- of capaciteitentests geven een beeld van intellectuele kwaliteiten en cognitieve vermogens en daarbij gaat het veelal om analytisch inzicht, abstract denken, logisch redeneren en om diverse verbale- en exacte vaardigheden.

VRAGENLIJSTEN

Persoonlijkheidsvragenlijsten geven een beschrijving van eigenschappen en inzicht in de mate waarin iemand, op grond van zijn of haar kenmerken, het juiste gedrag kan vertonen om ten aanzien van bepaalde type werkzaamheden succesvol te kunnen zijn.

In totaal worden meer dan dertig aspecten van de persoonlijkheid belicht.

Belangstellingsvragenlijsten geven een indicatie voor type studies en beroepen en het soort werk dat iemand op basis van zijn of haar interesses zou willen verrichten. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten, die samen een breed en/of specifiek beeld geven van studierichtingen, beroepsactiviteiten en beroepssectoren waarin iemand geïnteresseerd is en de facetten van werk die als belangrijk, stimulerend en motiverend ervaren worden.

TIJDSDUUR EN WERKWIJZE ONDERZOEK
ONDERZOEK ALGEMEEN
Een onderzoek neemt een dag in beslag. Om 9.00 uur wordt de cliënt verwacht aanwezig te zijn. De lunchpauze is van 12.30 tot 13.30.

LOOPBAAN ONDERZOEK
Voor een loopbaan onderzoek wordt de cliënt om 9.30 uur verwacht. De lunchpauze is van 12.30 tot 13.30.
PROFIELKEUZE ONDERZOEK
De nabespreking van een profielkeuze onderzoek vindt plaats op dezelfde dag aansluitend op de afronding van het onderzoek, in aanwezigheid van (de) (een) ouder(s).
STUDIE- EN BEROEPSKEUZE ONDERZOEK

De nabespreking van een studie-en beroepskeuze onderzoek vindt plaats op dezelfde dag aansluitend op de afronding van het onderzoek, in aanwezigheid van (de) (een) ouder(s).

STUDENTEN ONDERZOEK
De nabespreking van een studentenonderzoek vindt meestal plaats op dezelfde dag aansluitend op de afronding van het onderzoek. Bij studenten vanaf 21 jaar is het aan de student zelf of ouders mee komen voor de nabespreking of niet.
LOOPBAAN ONDERZOEK
De nabespreking van een loopbaan onderzoek vindt plaats op een andere, van tevoren afgesproken, datum.