Loopbaanonderzoek

Vraag vrijblijvend prijs aan

Waarom een Loopbaanonderzoek?

Een Loopbaanonderzoek biedt mensen ondersteuning om belangrijke keuzes te maken met betrekking tot hun huidige of toekomstige werkzaamheden, door het inzichtelijk maken van de verschillende elementen, die verantwoordelijk zijn voor welbevinden in een werkomgeving.

Hoe ziet een Loopbaanonderzoek eruit?

Na aanmelding wordt een intakeformulier toegestuurd. Deze bevat specifieke vragen over de opleidingsachtergrond, het werkverleden en de toekomstbeelden van de te testen persoon.

Het onderzoek begint om 9:30 uur en wordt om ongeveer 16.00 afgerond. Tijdens de testdag worden verschillende (Big Five) persoonlijkheids- en belangstellingsvragenlijsten en loopbaanscans afgenomen. Met deze instrumenten wordt een veelheid aan werk-gerelateerde kenmerken in beeld gebracht. Tevens vinden er meerdere gesprekken plaats met een psycholoog.

Het adviesgesprek vindt doorgaans één of twee weken na de testdag plaats. Daarin worden alle gegevens ingebracht en wordt een vertaalslag gemaakt naar werkrollen en werkomgevingen en eventuele vervolgopleidingen en cursussen, uitgedrukt in aanbevelingen en een advies met betrekking tot de te volgen route.

Binnen twee weken na de slotevaluatie vindt de schriftelijke rapportage plaats. In het verslag zijn onder andere de resultaten opgenomen uit de loopbaanscans en het persoonlijkheids- en belangstellingsonderzoek, die tezamen deel uit hebben gemaakt van het loopbaanonderzoek en uiteraard alle adviezen, die in de nabespreking zijn toegelicht.

Meer weten over dit onderzoek?

Meer Onderzoek

Profielkeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO of VWO die in het 3e jaar een profiel moeten kiezen.

Profielkeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studiekeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO, VWO of Gymnasium die in het 4e of 5e jaar zitten en zich oriënteren op een vervolgstudie.

Studiekeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studenten onderzoek

Voor studenten die zich herbezien op de juistheid van hun studiekeuze of dreigen vast te lopen.

Studentenonderzoek

Zie onderzoek

Loopbaanonderzoek

Voor mensen met een afgeronde studie en enige jaren werkervaring die zich herbezinnen op hun loopbaan.

loopbaanonderzoek

Zie onderzoek