Consult

Vraag vrijblijvend prijs aan

Waarom een consult?


Bepaalde kwesties, bijvoorbeeld op het gebied van studie en werk, maar eventueel ook in de privésfeer, kunnen behandeld worden in één of meerdere consulten. Een consult neemt gewoonlijk één uur in beslag. Van een dergelijk gesprek wordt geen verslag gemaakt.

Een diagnostisch consult is een adviesgesprek op basis van een verkort psychologisch onderzoek naar verschillende kenmerken, die voor het beantwoorden van een specifieke vraagstelling van belang zijn. Meestal neemt een verkort onderzoek een dagdeel in beslag.
Van een diagnostisch consult kan wel een rapport samengesteld worden.

Meer weten over dit onderzoek?

Meer Onderzoek

Profielkeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO of VWO die in het 3e jaar een profiel moeten kiezen.

Profielkeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studiekeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO, VWO of Gymnasium die in het 4e of 5e jaar zitten en zich oriënteren op een vervolgstudie.

Studiekeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studenten onderzoek

Voor studenten die zich herbezien op de juistheid van hun studiekeuze of dreigen vast te lopen.

Studentenonderzoek

Zie onderzoek

Loopbaanonderzoek

Voor mensen met een afgeronde studie en enige jaren werkervaring die zich herbezinnen op hun loopbaan.

loopbaanonderzoek

Zie onderzoek