Studentenonderzoek

Vraag vrijblijvend prijs aan

Waarom een studentenonderzoek?

Wanneer een studie tegenvalt, om wat voor redenen dan ook, is het raadzaam om met een studiekeuze onderzoek te achterhalen of destijds de juiste beslissing genomen is en of een  andere opleiding wellicht een betere keuze zou zijn (geweest). Voor studenten, die geconfronteerd worden met tegenvallende studieresultaten, is het van belang om met een  onderzoek de factoren op te sporen, die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Hoe ziet een studentenonderzoek eruit?

 

Na aanmelding wordt een intakeformulier toegestuurd. In het licht van de vraagstelling bevat deze algemene en/of specifieke vragen met betrekking tot de te testen persoon en de huidige opleiding.  

De verkregen informatie dient onder meer als basis voor de keuze van de instrumenten, die in het onderzoek worden ingezet.

Het onderzoek begint om 9.00 uur en wordt om ongeveer 16.15 uur afgerond met een eindgesprek. Tijdens de testdag worden verschillende capaciteiten tests afgenomen, die inzicht geven in het niveau en de opbouw van diverse intelligentiefactoren. Tevens worden interesse- en persoonlijkheidsvragenlijsten aangeboden, die een beeld geven van een groot aantal kenmerken en vinden er meerdere gesprekken met een psycholoog plaats. Indien er sprake is van tegenvallende resultaten in de opleiding worden ook vragenlijsten gebruikt, die inzicht geven in studieproblematiek.  

Hybride onderzoek

In plaats van de testdag op locatie kan er ook gekozen worden voor een hybride opzet. Digitaal zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarna de tests zelfstandig thuis worden gemaakt. Voorafgaand aan het adviesgesprek kunnen er in overleg nog een aantal tests afgenomen worden op locatie.  

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt direct aan het einde van de testdag een advies uitgebracht over de studiekeuze en/of de wijze van aanpak.    

Hybride onderzoek

Het adviesgesprek wordt gepland op een afgesproken datum en tijdstip en vindt plaats op locatie.

Binnen twee weken na afronding van het onderzoek vindt de schriftelijke rapportage plaats. In het verslag zijn onder andere de resultaten opgenomen uit het intelligentie-, persoonlijkheids- en belangstellingsonderzoek, die tezamen deel uit hebben gemaakt van het studentenonderzoek en uiteraard alle adviezen, die in de nabespreking zijn toegelicht.     

Meer weten over dit onderzoek?

Meer Onderzoek

Profielkeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO of VWO die in het 3e jaar een profiel moeten kiezen.

Profielkeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studiekeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO, VWO of Gymnasium die in het 4e of 5e jaar zitten en zich oriënteren op een vervolgstudie.

Studiekeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studenten onderzoek

Voor studenten die zich herbezien op de juistheid van hun studiekeuze of dreigen vast te lopen.

Studentenonderzoek

Zie onderzoek

Loopbaanonderzoek

Voor mensen met een afgeronde studie en enige jaren werkervaring die zich herbezinnen op hun loopbaan.

loopbaanonderzoek

Zie onderzoek