Masterkeuze

Vraag vrijblijvend prijs aan

Waarom een masterkeuze onderzoek?

Een masterkeuze staat meestal in het teken van de werkzaamheden, die iemand zou willen verrichten. Voor studenten, die hun studie willen afronden met een master, is het derhalve van belang om inzicht te krijgen in het type werk dat bij hen past en de branche en organisatie(s) waarin zij zouden willen werken.

Hoe ziet een masterkeuze onderzoek eruit?

Na aanmelding wordt een intakeformulier toegestuurd. Deze bevat specifieke vragen over de bacheloropleiding en een masterstudie en de beroepen en werkomgevingen, die daar uit voort zouden kunnen vloeien.

Het onderzoek begint om 9.00 uur en wordt om ongeveer 16.30 uur afgerond met een eindgesprek. Tijdens de testdag worden verschillende (Big Five) persoonlijkheids- en belangstellingsvragenlijsten afgenomen en wordt een loopbaanscan aangeboden. Met dit instrument worden allerlei werk-gerelateerde kenmerken in beeld gebracht. Tevens vinden er meerdere gesprekken plaats met een psycholoog.

Hybride onderzoek
In plaats van de testdag op locatie kan er ook gekozen worden voor een hybride opzet. Digitaal zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarna de tests zelfstandig thuis worden gemaakt. Voorafgaand aan het adviesgesprek kunnen er in overleg nog een aantal tests afgenomen worden op locatie. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aan het einde van de testdag een advies uitgebracht over de keuze van een master.

Hybride onderzoek
Het adviesgesprek wordt gepland op een afgesproken datum en tijdstip en vindt plaats op locatie. 

Binnen twee weken na afronding van het onderzoek vindt de schriftelijke rapportage plaats. In het verslag zijn onder andere de resultaten opgenomen uit de loopbaanscan, persoonlijkheids- en belangstellingsonderzoek, die tezamen deel uit hebben gemaakt van het masterkeuze onderzoek en uiteraard alle adviezen, die in de nabespreking zijn toegelicht.

Meer weten over dit onderzoek?

Meer Onderzoek

Profielkeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO of VWO die in het 3e jaar een profiel moeten kiezen.

Profielkeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studiekeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO, VWO of Gymnasium die in het 4e of 5e jaar zitten en zich oriënteren op een vervolgstudie.

Studiekeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studenten onderzoek

Voor studenten die zich herbezien op de juistheid van hun studiekeuze of dreigen vast te lopen.

Studentenonderzoek

Zie onderzoek

Loopbaanonderzoek

Voor mensen met een afgeronde studie en enige jaren werkervaring die zich herbezinnen op hun loopbaan.

loopbaanonderzoek

Zie onderzoek