Studiekeuze

"Het was een leerzame dag met een verhelderend eindgesprek en een bruikbaar advies! De begeleiding was goed en de mensen waren erg vriendelijk en behulpzaam"

Vraag vrijblijvend prijs aan

Waarom een studiekeuze onderzoek?

De keuze van een juiste studie is sterk bepalend of iemand in een toekomstige werkomgeving met plezier en succes zal kunnen functioneren en in financieel opzicht onafhankelijk kan zijn. Het is derhalve van belang dat de studiekeuze zoveel mogelijk afgestemd wordt op interesses, capaciteiten, persoonskenmerken en (te verwachten) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

Hoe ziet een studiekeuze onderzoek eruit?

Na aanmelding wordt een intake formulier opgestuurd. Deze bevat vragen met betrekking tot de te testen persoon. Daarbij gaat het onder meer om relevante informatie over de thuissituatie, school(gedrag), vrijetijdsbesteding, sociale contacten, eventuele beperkende omstandigheden (bijvoorbeeld dyslexie en concentratieproblemen), et cetera.

Het onderzoek begint om 9.00 uur en wordt om ongeveer 16.15 uur afgerond met een eindgesprek. Tijdens de testdag worden verschillende capaciteiten tests afgenomen, die inzicht geven in het niveau en de opbouw van diverse intelligentiefactoren. Daarnaast worden interesse- en persoonlijkheidsvragenlijsten aangeboden, die een beeld geven van een groot aantal kenmerken en vinden er meerdere gesprekken met een psycholoog plaats.

Hybride onderzoek

In plaats van de testdag op locatie kan er ook gekozen worden voor een hybride opzet. Digitaal zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarna de tests zelfstandig thuis worden gemaakt. Voorafgaand aan het adviesgesprek kunnen er in overleg nog een aantal tests afgenomen worden op locatie. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt direct aan het einde van de testdag een advies uitgebracht over de studiekeuze. Bij dit gesprek met de behandelend psycholoog is (zijn) één of beide ouder(s) aanwezig. 

Hybride onderzoek

Het adviesgesprek wordt gepland op een afgesproken datum en tijdstip en vindt plaats op locatie.

Binnen twee weken na afronding van het onderzoek vindt de schriftelijke rapportage plaats.  In het verslag zijn onder andere de resultaten opgenomen uit het intelligentie-, persoonlijkheids- en belangstellingsonderzoek, die tezamen deel uit hebben gemaakt van het studiekeuze onderzoek en uiteraard alle adviezen, die in de nabespreking zijn toegelicht.  

Meer weten over dit onderzoek?

Profielkeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO of VWO die in het 3e jaar een profiel moeten kiezen.

Profielkeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studiekeuze onderzoek

Voor leerlingen van het VMBO-t, HAVO, VWO of Gymnasium die in het voorlaatste of laatste jaar zitten en zich oriënteren op een vervolgstudie.

Studiekeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studenten onderzoek

Voor studenten die zich herbezien op de juistheid van hun studiekeuze of dreigen vast te lopen.

Studentenonderzoek

Zie onderzoek

Loopbaanonderzoek

Voor mensen met een afgeronde studie en enige jaren werkervaring die zich herbezinnen op hun loopbaan.

loopbaanonderzoek

Zie onderzoek