Profielkeuze

Vraag vrijblijvend prijs aan

Waarom een profielkeuze onderzoek?

De keuze van een profiel is sterk bepalend voor een vervolgstudie. Het is dan ook belangrijk dat het gekozen profiel wordt afgestemd op interesses, capaciteiten en toekomstige beroepsmogelijkheden, zodat leerlingen na het eindexamenjaar aan een passende studie kunnen beginnen.

Hoe ziet het profielkeuze onderzoek eruit?

Na aanmelding wordt een intake formulier opgestuurd. Deze bevat vragen met betrekking tot de te testen persoon. Daarbij gaat het onder meer om relevante informatie over de thuissituatie, school(gedrag), vrijetijdsbesteding, sociale contacten, eventuele beperkende omstandigheden (bijvoorbeeld dyslexie en concentratieproblemen), et cetera.

Het onderzoek begint om 9.00 uur en wordt om ongeveer 16.30 uur afgerond met een eindgesprek. Tijdens de testdag worden verschillende capaciteiten tests afgenomen, die inzicht geven in het niveau en de opbouw van diverse intelligentiefactoren. Tevens worden interesse- en persoonlijkheidsvragenlijsten aangeboden, die een beeld geven van een groot aantal kenmerken en vinden er meerdere gesprekken met een psycholoog plaats.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aan het einde van de testdag een advies uitgebracht over de profielkeuze en mogelijke vervolgstudies. Bij dit gesprek met de behandelend psycholoog is (zijn) één of beide ouder(s) aanwezig. 

Binnen twee weken na afronding van het onderzoek vindt de schriftelijke rapportage plaats.  In het verslag zijn onder andere de resultaten opgenomen uit het intelligentie-, persoonlijkheids- en belangstellingsonderzoek, die tezamen deel uit hebben gemaakt van het profielkeuze onderzoek en uiteraard alle adviezen, die in de nabespreking zijn toegelicht.  

Meer weten over dit onderzoek?

Meer Onderzoek

Profielkeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO of VWO die in het 3e jaar een profiel moeten kiezen.

Profielkeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studiekeuze onderzoek

Voor leerlingen van het HAVO, VWO of Gymnasium die in het 4e of 5e jaar zitten en zich oriënteren op een vervolgstudie.

Studiekeuze onderzoek

Zie onderzoek

Studenten onderzoek

Voor studenten die zich herbezien op de juistheid van hun studiekeuze of dreigen vast te lopen.

Studentenonderzoek

Zie onderzoek

Loopbaanonderzoek

Voor mensen met een afgeronde studie en enige jaren werkervaring die zich herbezinnen op hun loopbaan.

loopbaanonderzoek

Zie onderzoek